Poka wyniki od 1 do 18 z 18

Wtek: Ku pamici... Z podzikowaniem dla wyborcw PiS...

 1. #1

  Ku pamici... Z podzikowaniem dla wyborcw PiS...

  29.10.2015.

  Tak sobie myl, e skoro Polonia tak tumnie gosowaa to niech wraca ju do kraju. Ju moe(!)...

  pis_polonia_amerykanska_wybory_2015.jpg


  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 2. #2

  Prezydent Duda uaskawi byego szefa CBA Mariusza Kamiskiego

  17.11.2015.

  Pastwo, kurwa, prawa i sprawiedliwoci... Masakra jaka.

  Skoro prezydent wszystkich duchownych i PiS Duda nie zaczeka na wyrok sdu drugiej instancji i pykn sobie uaskawienie dla Kamiskiego to moe teraz jako wzorowy katolik miujcy bliniego kurwa swego zechce uaskawi Trynkiewicza?! Moe - jak skomentowa to wikalski - wystawi kilka uaskawie in blanco, a wtedy moe i ja skorzystam zaraz po tym, jak dopuszcz si jakie czynu zabronionego... Zeusie widzisz kurwa i nie grzmisz!!! Widzisz Zeusie i nie rzucasz gromem!!!


  Prezydent Duda uaskawi byego szefa CBA Mariusza Kamiskiego

  635833822752668579.jpg
  Prezydent Andrzej Duda i nowy koordynator sub specjalnych Mariusz Kamiski / fot. Jacek Turczyk / rdo: PAP

  Mariusz Kamiski zosta uaskawiony w sprawie tzw. afery gruntowej, w ktrej sd skaza go na 3 lata wizienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Decyzja prezydenta budzi kontrowersje, bo wyrok nie jest prawomocny.

  Uaskawiono Mariusza Kamiskiego i trzech funkcjonariuszy CBA

  "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2015 roku zastosowa prawo aski wobec 4 osb – korzystajc z prerogatywy okrelonej w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta. Wedug nieoficjalnych informacji PAP w Kancelarii Prezydenta chodzi wanie o Kamiskiego i byych funkcjonariuszy CBA.
  - W odczuciu prezydenta caa sprawa miaa wymiar polityczny - wyjania minister w kancelarii prezydenta Dudy Andrzej Dera. Przedstawi te kalendarium sprawy, z ktrego miao wynika, e skazanie Mariusza Kamiskiego i wsppracownikw byo spraw polityczn.

  - T decyzj prezydent uwalnia wymiar sprawiedliwoci od oceny dotyczcej politycznoci. W tej sprawie, niezalenie od tego jaki wyrok by nie zapad, jedna bd druga strona wskazywaaby na to, e wyrok mia podtekst polityczny. Pan prezydent uzna, e naley spraw przeci na pocztku. A take, e osoby walczce z korupcj powinny by w sposb szczeglny chronione - tumaczy Dera.
  Mariusz Kamiski jest zdaniem prezydenta czowiekiem krysztaowo uczciwym.
  - Mariusz Kamiski jest zdaniem prezydenta czowiekiem krysztaowo uczciwym - mwi Dera. Dowodzc uczciwoci Kamiskiego przypomina, e szef CBA odchodzc z Biura nie przyj przysugujcej mu odprawy.


  Czy prezydent mia prawo uaskawi?

  Przedstawiciel prezydenta tumaczy, e w doktrynie prawa karnego nie ma przeciwstawia do zastosowania prawa aski w dowolnym momencie postpowania. Oznaczaoby to, e prezydent moe uaskawi przed uprawomocnieniem si wyroku. Do tej pory nie byo jednak przypadku, by prezydent uaskawi kogokolwiek przed wydaniem prawomocnego wyroku w jego sprawie.
  Niektry prawnicy potwierdzaj stanowisko Kancelarii Prezydenta. W swoim komentarzu do kodeksu postpowania karnego prof. Tomasz Grzegorczyk zauwaa, e Kodeks normuje jedynie procedur uaskawieniow przed sdami i Prokuratorem Generalnym, a przepisy w ogle nie dotycz postpowania przed organem upowanionym do stosowania prawa aski - czyli prezydentem.


  Dlatego - napisa prof. Grzegorczyk - prezydent moe skorzysta z prawa aski nie tylko bez wykorzystania tej procedury, ale nie budzi te wtpliwoci, e prezydent moe zastosowa ask w ogle z pominiciem trybu przewidzianego w Kpk, przy czym "aden przepis ustawy zasadniczej nie wyklucza uaskawienia przed prawomocnym skazaniem".
  Z kolei zdaniem konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja jeli prezydent uaskawi osob nieskazan prawomocnym wyrokiem sdu, to naruszy prawo; jeli za apelacja Mariusza Kamiskiego bya wczeniej wycofana i wyrok si uprawomocni, wtedy uaskawienie byoby zgodne z prawem. Chmaj zastrzeg zarazem, e zakada, i Kamiski raczej nie wycofa apelacji od wyroku sdu I instancji

  Kamiski: To przywracanie poczucia sprawiedliwoci

  Byy szef CBA Mariusz Kamiski w owiadczeniu przesanym do mediw podkreli, e traktuje decyzj prezydenta o uaskawieniu „jak symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwoci, uczciwoci i przyzwoitoci w yciu publicznym".
  Tymczasem jeszcze w maju tego roku Kamiski mwi w RMF FM, e bdzie domaga si uniewinnienia przed sdem, bo „prawo aski go nie interesuje”.
  „Decyzj Pana Prezydenta traktuj jak symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwoci, uczciwoci i przyzwoitoci w yciu publicznym. Przypomn, e sd, ktremu jako pierwszemu przekazano spraw do rozpoznania umorzy postpowanie z powodu braku cech przestpstwa. Dwa inne sdy, wydajce wyroki skazujce w sprawie afery gruntowej przeciwko Piotrowi Rybie i Andrzejowi K. uznay, e dziaania CBA byy legalne i uzasadnione” - napisa Kamiski.


  Doda, e sejmowa komisja ledcza analizujca t spraw przez kilka lat nie stwierdzia naruszenia prawa przez kierownictwo CBA. „Tylko jeden sd wyda wyrok skazujcy, naruszajc przy tym elementarne zasady procesu karnego” - oceni.
  „Jestem przekonany, e jednoznaczne stanowisko prezydenta suy interesowi publicznemu” - napisa Kamiski.
  Kamiski by szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego za rzdw PiS. W nowym rzdzie Beaty Szydo ma peni funkcj koordynatora ds. sub specjalnych.

  Skazany za afer gruntow


  W marcu 2015 r. Kamiski zosta skazany na kar 3 lat wizienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnie w zwizku z akcj CBA dotyczcej tzw. afery gruntowej. Wyrok jest nieprawomocny; Kamiski zoy od niego apelacj.
  Fina operacji CBA w sprawie "afery gruntowej" mia miejsce w lipcu 2007 r. CBA podstawio swoich agentw, ktrzy udajc biznesmenw skontaktowali si z dwoma mczyznami (Piotrem R. i Andrzejem K.) powoujcymi si na wpywy w ministerstwie rolnictwa; podstawieni agenci oferowali apwk za przeksztacenie gruntw na Mazurach z rolnych na budowlane. apwka miaa trafi do wczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, ktry jednak mia zosta ostrzeony o akcji. Sam Lepper twierdzi, e caa sprawa bya prowokacj CBA. Mczyzn skazano dwukrotnie w procesach o patn protekcj; dwukrotnie sd II instancji uchyla wyroki; ich proces bdzie si toczy po raz trzeci. Lepper zosta zdymisjonowany, bo wczesny premier Jarosaw Kaczyski uzna, e szef Samoobrony jest w krgu podejrze. Afera spowodowaa rozpad koalicji PiS-Samoobrona-LPR i nowe wybory, w wyniku ktrych wadz przeja PO i PSL.
  W procesie byych szefw CBA sd uzna, skazujc ich, e Kamiski zaplanowa i zorganizowa prowokacj CBA, zleci wprowadzenie w bd Andrzeja K. i podeganie go do korupcji. Zdaniem sdu brak byo podstaw prawnych i faktycznych do wszczcia akcji CBA w resorcie rolnictwa.

  PO: To pezajca dyktatura


  - To smutny dzie dla polskiego porzdku prawnego. Mamy wraenie, e jest on dewastowany decyzj prezydenta - oceni decyzj Andrzeja Dudy przewodniczcy klubu PO Sawomir Neumann. - Rozumiem dziaanie prezydenta w tym, e uzna win Mariusza Kamiskiego, ale naley mu si moliwo pracy w rzdzie PiS, wic go uaskawi - doda szef klubu Platformy.

  W jego ocenie, „takie instrumentalne traktowanie prawa, zamach na praworzdno jest czym niespotykanym”. - Nie zgadzamy si na tego typu dziaanie - doda Neumann. Jego zdaniem, to przesuwanie Polski „w kierunku standardw biaoruskich”. - Nie ma takich standardw w cywilizowanej Europie Zachodniej. To s standardy pastwa, gdzie mamy do czynienia z pezajc dyktatur - uwaa polityk PO.

  - Jeeli Mariusz Kamiski bdzie w rzdzie po takim skandalu, to bdzie bardzo zy sygna dla wszystkich. Bdzie mona mwi, e bezkarno w dziaaniach osb publicznych moe by nagradzana przez prezydenta z wasnego obozu - oceni Neumann.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 3. #3
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 4. #4
  20.11.2015.

  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 5. #5
  02.12.2015.

  Gdzie jeste Marszaku Pisudski?! Odpoczywasz sobie, zamiast sta na stray witego spokoju Narodu...
  Narodu, ktry niestety zapomnia wydarzenia lat 2005-2007!!!
  Co dzi si dzieje w Sejmie? Co to ma by?

  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 6. #6
  04.12.2015. rdo: GazetaPrawna.pl

  Prof. Zimmermann: Prezydent zama konstytucj przynajmniej trzykrotnie. "Ubolewam, e jest absolwentem UJ"

  2393700-andrzej-duda-w-sejmie-657-323.jpg
  Andrzej Duda w Sejmie. //rdo: Agencja Gazeta

  Andrzej Duda zama konstytucj przyjemniej trzy razy - twierdzi w rozmowie z IAR profesor Jan Zimmermann z Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloskiego.

  Promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy krytykuje postpowanie prezydenta wobec Trybunau Konstytucyjnego: „Ubolewam, e jest on absolwentem naszego wydziau. Pisa u mnie doktorat, znam go 20 lat i jest on dobrym prawnikiem, ale dobry prawnik powinien wiedzie co to jest demokratyczne pastwo prawne, co to jest Trybuna Konstytucyjny i co to jest Konstytucja" - mwi profesor Zimmermann i dodaje, e "niestety Andrzej Duda brnie co raz bardziej - do dzi liczc zama Konstytucj trzy razy”.

  Zdaniem prosfora Zimmermanna, Andrzej Duda zama Konstytucj uaskawiajc Mariusza Kamiskiego, nie zaprzysigajc trjki sdziw Trybunau Konstytucyjnego wybranych przez poprzedni Sejm i dzi w nocy zaprzysigajc czterech sdziw wybranych wczoraj przez obecny Sejm. „Andrzej Duda nie przej si niczym. Nie chc go usprawiedliwia, bo zamanie przez niego Konstytucji jest poza dyskusj, ale wydaje mi si, e nie zrobi tego swoj samodzieln decyzj” - doda profesor Zimmermann.

  We wtorek Rada Wydziau Prawa UJ wysaa do prezydenta uchwa. Prawnicy napisali w niej: „Apelujemy o niezwoczne podjcie dziaa, ktre nie dopuszcz do trwaego zachwiania rwnowagi midzy wadz sdownicz a wadzami ustawodawcz i wykonawcz. Mamy nadziej, e wypeni pan swj obowizek stranika Konstytucji i Polski jako demokratycznego pastwa prawa”. Prezydent Andrzej Duda jest pracownikiem wydziau na bezpatnym urlopie.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 7. #7
  05.12.2015.

  Polityka brudna jest - wiemy to wszyscy... Idc w szerok polityk ryzyko utraty dobrego imienia jest bardzo due, ale przecie mamy wybr zeszmaci si, czy nie...  Konrad Piasecki wbija szpil Andrzejowi Dudzie. Celnie. Wystarczyy dwa krtkie cytaty

  "Ubolewam, e mj wychowanek, prezydent Duda amie konstytucj" - mwi "GW" prof. Jan Zimmerman z UJ. Konrad Piasecki zestawi te sowa z innym cytatem - tym razem z samego Andrzeja Dudy. Efekt? Ocecie sami.

  - Prezydent Andrzej Duda jako absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Jagielloskiego i mj wychowanek nie powinien ama konstytucji. Jest mi z tego powodu przykro - mwi "Gazecie Wyborczej" prof. Jan Zimmerman, promotor pracy doktorskiej Dudy na UJ.

  Ale wydwik tych sw jest dla Andrzeja Dudy jeszcze bardziej przykry, jeli zestawi je z jego wasn wypowiedzi z czasu kampanii prezydenckiej, kiedy to kandydat PiS mwi wanie o Zimmermanie. Oba cytaty przypomnia na Twitterze Konrad Piasecki - dziennikarz RMF FM i TVN24.  rdo
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 8. #8

  Kaczyski mwi o "najgorszym sorcie Polakw"

  12.12.2015r.

  Kaczyski mwi o "najgorszym sorcie Polakw". "W tej chwili obnay si w sposb absolutny"


  - W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. (...) To jest jakby w genach niektrych ludzi, tego najgorszego sortu Polakw - mwi w pitek prezes PiS Jarosaw Kaczyski. Dzi we "Wstajesz i weekend" sowa te skomentowa pose Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski. - Pan Kaczyski nie do tego, e ju si odkrywa, to w tej chwili obnay si w sposb jaki absolutny - mwi pose.  W pitek w rozmowie z Telewizj Republika prezes PiS by pytany m.in. o prb przeprowadzenia na forum Parlamentu Europejskiego debaty o aktualnej sytuacji w Polsce. - W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. I to jest wanie nawizywanie do tego. To jest jakby w genach niektrych ludzi, tego najgorszego sortu Polakw - mwi Kaczyski.

  - No i ten najgorszy sort wanie w tej chwili jest niesychanie aktywny, bo czuje si zagroony. Prosz zwrci uwag, e wojna, potem komunizm, pniej transformacja tak, jak j przeprowadzono, to wanie ten typ ludzi promowaa, dawaa mu wielkie szanse - tumaczy prezes PiS.


  "Mj wuj walczy pod Monte Cassino"

  T wypowied w sobot rano we "Wstajesz i weekend" komentowa Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

  - Myl, e to jest naprawd grone - stwierdzi pose. - Pan Kaczyski nie do tego, e ju si odkrywa, to w tej chwili obnay si w sposb jaki absolutny - doda i odnis si do sw Kaczyskiego, ktry mwi, e "tradycja zdrady narodowej" jest w genach "najgorszego sortu Polakw".

  - Chciabym powiedzie, e moje DNA polega m.in. na tym, e mj wuj Jan Koakowski walczy pod Monte Cassino. Nie wiem, czy to jest dobre, czy pan Jarosaw akceptuje tego typu pochodzenie i przeszo? - pyta pose Nowoczesnej.

  Mieszkowski tumaczy te, politycy nie powinni dzi "zwielokrotnia dialogu nienawici i nieakceptacji jednych przez drugich", bo - jak mwi - wkrtce jedynym miejscem do rozmowy pomidzy Polakami bdzie wycznie ulica.

  - Jeli kto dzisiaj wzywa do nienawici, uywa jzyka, ktry jest jzykiem nie dialogu, tylko konfliktu, to robi to Nowoczesna i Platforma Obywatelska - odpowiada mu drugi z goci "Wstajesz i weekend", pose PiS Andrzej Jaworski. -

  Polacy dali Prawu i Sprawiedliwoci legitymizacj do zmian, ktre doprowadz do tego, e zostan wprowadzone nasze reformy (...) bez wzgldu na to, co mwi w tej chwili opozycja - doda polityk PiS.


  "To jest przeraajce"

  W to, e Jarosaw Kaczyski uy takich sw, nie mg uwierzy Jarosaw Wasa, europose PO i szef jej Instytutu Obywatelskiego. - To jest przeraajce. Jak z takim czowiekiem w ogle prowadzi dialog, rozmow? - mwi we "Wstajesz i weekend" Wasa. - Pytanie jest, czy pozostaje nam co innego, jak nie wyjcie na ulice i powiedzenie: chwileczk, mamy prawo si rni i nie mona nas tak wyzywa, bezwzgldnie i bezpodstawnie nazywa zdrajcami, nosicielami genu zdrady - doda europose.


  Autor: ts\mtom / rdo: tvn24.pl
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 9. #9
  20.12.2015r.

  Gdy kamera TVN, czy inna niewygodna ekstremalnej katoprawicy pojawia si w tumie zwolennikw Kaczyskiego i Rydzyka, lec groby i wyzwiska... A jak zosta potraktowany redaktor telewizji Republika, ktry prbowa sprowokowa Tomasza Lisa? ...misja zakoczona NIEPOWODZENIEM!!!  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 10. #10

  PiS poczu miliardy w internecie

  14.01.2016r.

  PiS poczu miliardy w internecie. Zgadnijcie, co nowy podatek przyniesie klientom Allegro, czy Komputronik  Zaplecze internetowej ksigarni godzina 20.30. Wedug PiS to grube ryby do oskubania nowym podatkiem / fot. Igor Morye / Agencja Gazeta


  Podobno ma wesprze rodzimy biznes, ale w internecie podatek obrotowy zapac tylko sklepy internetowe majce siedzib w Polsce. Niemieckie Zalando, Redcoon czy Amazon bd mogy handlowa u nas na potg, nie pacc ani eurocenta.

  – Nie zapac za te idiotyczne obietnice PiSu. Prdzej przenios siedzib sklepu do Czech i stamtd bd wysya towar. Nie spodziewaem si takiej bezwzgldnoci w stosunku polskich firm i takiej gupoty rzdzcych - mwi waciciel internetowego sklepu z czciami motoryzacyjnymi i akcesoriami do tuningu samochodw. To rodzinny biznes, wprawdzie osiga 300 tys. zotych obrotu, ale dziaa w niszy, na niskich marach. Podatek obrotowy, zmniejszy i tak niewielkie zyski.

  Waciciel internetowego biznesu opowiada, e przywita nowy rok z rozczarowaniem. Zamiast wyszej kwoty wolnej od podatku ju za miesic zapaci wysze skadki ZUS. Nie zanosi si na obnik podwyszonej do 23 proc. stawki podatku VAT - rzekomo tylko tymczasowo wprowadzonej przez Platform Obywatelsk. Za to lekko liczc zapaci dodatkowe kilka tysicy podatku obrotowego rocznie.

  Kltwa 500 z na dziecko

  Podatek pocztkowo mia obj wielkie sieci marketw" Biedronk, Lidla, Tesco. Wedug doniesie dziennika Rzeczpospolita podatek obrotowy zapac wszystkie sklepy, rwnie internetowe. Rzd Beaty Szydo szuka wikszych dochodw, bo jak ju wyliczalimy z bankw i marketw nie uzbiera si na kosztujcy 20 mld z rocznie program "500 zotych na dziecko". PiS liczy na dodatkowe dwa miliardy z e-handlu. W tej brany dziaa przecie 20 tys. sklepw. Wedug rzdowych szacunkw na zakupy w sieci Polacy wydaj 45 mld zotych rocznie, a wedug serwisw Gemious i PMR w tym roku bdzie to 30 mld.

  Internetowi przedsibiorcy mwi, e urzdnicy PiS nie rozumiej realiw brany. Podatek obrotowy zapac tylko te sklepy, ktre maj siedzib w Polsce. Wystarczy spojrze na rankingi sklepw internetowych, by zobaczy, e internetowy biznes dawno wymkn si myleniu w kategorii granic i pastw. W handlu butami rzdzi eobuwie.pl osigajce 70 mln zotych przychodw rocznie. Ta polska firma zapaci podatek, ale ju jej gwny konkurent Zalando.pl… figa z makiem. Kupujc tam buty klient korzysta tylko z polskojzycznej strony internetowej i wsparcia call center. Ale przesyk sklep zarejestrowany w Berlinie wysya za porednictwem DHL lub FedEx.

  Na tej samej zasadzie midzynarodowy sklep z elektronik Redcoon zyska przewag nad polskim x-kom.pl czy Komputronikiem. W tej brany obowizuj niskie, kilkuprocentowe mare. Jeli PiS wprowadzi stawk 0,4 proc. podatku obrotowego, to biznes w Polsce bdzie musia podnie ceny.

  Do zobaczenia po czeskiej stronie

  Przedsibiorcy, z ktrymi rozmawialimy, gotowi s wynie si do Czech. Tam, skd dziaa najwiksza internetowa perfumeria w Polsce - iPerfumy.pl. Nad Wis ma tylko punkty, gdzie klienci mog osobicie odebra zamwione produkty oraz adres do zwrotw. W Czechach pac znacznie nisze podatki.

  – Trzeba byo zwija manatki jak zrobili to koledzy. Znajomy w Wielkiej Brytanii paci 6 funtw tygodniowo za ubezpieczenie, u niego kwota wolna od podatku wynosi 12 tys. funtw. PiS wanie wygania na emigracj ostatnich modych przedsibiorczych ludzi - twierdzi waciciel motoryzacyjnego biznesu w internecie.

  Dla niego podatek obrotowy to dodatkowe 6-12 tys. zotych w zalenoci, czy potraktuj go jak bogacza, czy te may sklepik. Rzd jeszcze nie okrela dokadnej stawki podatku. Forum Polskiego Handlu proponuje, by jego wysoko zamykaa si w przedziale od 0,1 proc. dla najmniejszych i do 4 proc. dla najwikszych firm.

  Wygraj sklepy spoza Polski

  Podatku moe si obawia rwnie Grupa Allegro - najwiksza platforma handlu internetowego w Polsce. To ju nie tylko ogoszenia i aukcje internetowe, ale w coraz wikszej czci sprzeda nowych markowych produktw. W skali ich biznesu nowy podatek to ju miliony zotych. Prawdopodobnie wezm je na barki wsppracujce z platform sklepy albo sami klienci, pacc wysze ceny.

  Moliwe jest, e przy wyszych opatach za handel w internecie cz profesjonalnych sprzedawcw wyniesie si na konkurencyjny eBay.com - do Niemiec. I egnaj polski fiskusie. Zwycizc rynkowej rywalizacji pozostayby wwczas globalne serwisy Wish.com albo Aliexpress.com, ktre wsppracuj z dostawcami z Chin i stamtd wysyaj zamwione rzeczy klientom z Polski. Co jest im w stanie zrobi minister finansw Pawe Szaamacha? Nic!

  Handel internetowy to ostatnie miejsce, gdzie bez wielkich nakadw mona byo zarobi pierwszy milion. Nie trzeba byo inwestowa w wynajem drogich metrw kwadratowych w galeriach handlowych. Wystarczyo oprogramowanie za 250 z poczone z cennikiem hurtowym producentw. Troch szczcia i pracy. Pokazuj to historie internetowych milionerw. Takich jak Micha wierczewski z Czstochowy. Swj sklep komputerowy x-kom uruchomi w 2005 r. i ju dwa lata pniej mia w kasie pierwszy milion. Jednak wtedy PiS obnia podatki.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 11. #11
  S&P obnia rating Polski. A tymczasem w mediach publicznych...

  Norbert Borkowski 2016-01-15

  Agencja S&P obniya rating Polski z perspektyw dalszego spadku. W efekcie kurs zotego dramatycznie spad. Wydawao si, e to wana informacja. Jednak w wieczornym wydaniu wiadomoci rating otrzyma... 7 sekund czasu antenowego.

  z19484331AA,-Wiadomosci--TVP.jpg

  Agencja Standard&Poor's, pierwsza z trzech wielkich agencji ratingowych, obniya ocen naszej wiarygodnoci kredytowej. W efekcie kurs euro w kilka chwil wzrs niemal do 4,50 z.

  A tymczasem w "Wiadomociach"...

  Wydawaoby si, e ta wiadomo trafi na czowk wszystkich serwisw informacyjnych. W kocu zmiana rating S&P to m.in. osabienie zotego i wikszy koszt spaty zobowiza Polski. W "Faktach" TVN wiadomo pojawia si jako pierwsza. Powicono jej 30 sekund programu. Obnienie ratingu Polski stao si te gwnym tematem "Faktw po Faktach", ktrych gociem by eurodeputowany i byy komisarz Janusz Lewandowski (PO).

  Zupenie inaczej informacj przekazay "Wiadomoci" TVP1. Najwaniejszym wydarzeniem dnia, wedug "Wiadomoci", by projekt ustawy o kredytach we frankach Andrzeja Dudy. Dalsze miejsca zaj nowy podatek bankowy okrelony jako "danina" i ustawa o policji. W kocu, na czwartym miejscu, pojawi si temat ratingu S&P. Zaj... 7 sekund czasu antenowego.

  "Przed godzin amerykaska agencja ratingowa Standard&Poors obniya ocen wiarygodnoci kredytowej Polski" - to CAY komunikat, jaki usyszelimy w programie.

  W dalszej czci "Wiadomoci" podano informacj m.in. o godujcych dzieciach w Syrii i onierzach Wykltych. Oba materiay zajy zdecydowanie wicej czasu antenowego.


  Polska traci na wiarygodnoci kredytowej

  Jak podaje "Wyborcza Biz" przed 18, a wic ju po zamkniciu notowa na GPW, agencja Standard & Poor's obniya rating Polski z A- do BBB+, a jego perspektywa jest negatywna. Oznacza to ni mniej, ni wicej, tylko to, e kolejny ruch, jeli bdzie, moe by znw w d.

  "Obnika odzwierciedla nasz opini, e system sprawdze i rwnowag (ang. checks and balances, czyli system zapewniajcy instytucjonaln i polityczn stabilno) zosta istotnie naruszony, a niezaleno i efektywno kluczowych instytucji, jak Trybuna Konstytucyjny i media publiczne, zostay osabione" - czytamy w oficjalnym komunikacie S&P.

  W reakcji na obnik ratingu zareagowali inwestorzy na rynku walutowym. Ok. godz. 18 euro kosztowao 4,48 z, dolar 4,09 z, a frank 4,09 z.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 12. #12
  17.01.2016r.

  Nowa ustawa o inwigilacji Internetu klepnita w Sejmie.

  12509152_10153800399881897_5656751468039394190_n.jpg
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 13. #13
  19.01.2016r.

  Rzek Lucjan, prawdziwy Polak, katolik przepeniony mioci dla blinich:

  12573036_10204202079252117_8980044274894341809_n.jpg
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 14. #14
  20.01.2016r.

  Skd Szydo wzia milion uchodcw z Ukrainy?


  635889003950594966.jpg

  - To imigranci zarobkowi - tumaczy ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Polska odrzucia dotd wikszo wnioskw o azyl.

  - Przebywajcy w Polsce Ukraicy nie s uchodcami, lecz migrantami ekonomicznymi - owiadczy ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca odnoszc si do wypowiedzi premier Beaty Szydo w Parlamencie Europejskim. Jak doda, pastwo polskie odrzucio dotd wikszo wnioskw o azyl.

  Premier Szydo odnoszc si do poruszanej w czasie wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim kwestii migrantw podkrelia, e Polska przyja ok. 1 mln uchodcw z Ukrainy, ludzi, ktrym - jak powiedziaa - "nikt nie chcia pomc".

  Ambasador Deszczyca powiedzia w rod PAP, e Ukraicy przebywajcy w Polsce nie s uchodcami, lecz migrantami ekonomicznymi. "Pani premier mwia o uchodcach z Ukrainy, ale nie ma uchodcw z Ukrainy w Polsce. Chodzi o osoby, ktre przyjedaj i przebywaj tutaj legalnie, pracuj, studiuj, pac podatki i do pewnego stopnia przyczyniaj si do rozwoju polskiej gospodarki. Oni nie s uchodcami, nie dostali takiego statusu i w zwizku z tym nie dostaj adnej pomocy socjalnej" - podkreli Deszczyca.

  Jak mwi, w zeszym roku wizy zezwalajce na pobyt w Polsce otrzymao p miliona Ukraicw, 65 tys. otrzymao prawo pobytu. "Biorc pod uwag liczb wiz wydanych w poprzednich latach i natenie ruchu przygranicznego podejrzewam, e w cigu roku moe przebywa na terenie Polski do miliona Ukraicw. Ale to nie s uchodcy, naley ich nazwa migrantami ekonomicznymi" - zaznaczy Deszczyca.

  Doda, e w cigu dwch ostatnich lat o azyl w Polsce wystpio ponad 4 tys. Ukraicw. "Zaledwie dwie osoby w zeszym roku otrzymay taki status, reszta wnioskw zostaa odrzucona" - doda ambasador. Jak mwi, wnioskodawcy wskazywali na niebezpieczestwo na Ukrainie. "Polskie pastwo uwaa jednak, e takiego niebezpieczestwa nie ma, bo mieszkacy Krymu czy Donbasu mog przebywa w innej czci Ukrainy, ktra jest bezpieczna" - zaznaczy.

  "Migranci ekonomiczni z Ukrainy w Polsce maj bardzo dobr opini, s dobrze wyksztaceni, z dobrymi kwalifikacjami, dobrze si socjalizuj w Polsce, nie syszaem w ostatnich latach o wikszych konfliktach pomidzy Ukraicami a Polakami, cho tak duo jest tutaj Ukraicw" - doda ambasador Deszczyca.  24.01.2016r.


  Ktokolwiek widzia, ktokolwiek wie - niech si odezwie

  12321230_10204224206645288_9058470661069595247_n.jpg
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 15. #15
  04.02.2016r.

  Rzd stawia warunki grnikom. Albo cicia pac, albo zamknicie kopal

  635570319812741197.jpg

  PiS ma dla grniczych zwizkw w Kompanii Wglowej niezbyt przyjemn alternatyw: albo tniemy pac, albo zamykamy kopalnie. Jeli te nie zgodz si na obnienie pensji, do nowej spki doczy tylko siedem z jedenastu kopal.

  Ratowanie brany obdzie si bez zamykania kopal i naruszania grniczych interesw – zapowiadao Prawo i Sprawiedliwo w kampanii wyborczej. Recepta bezbolesna i bardzo optymistyczna, ale grnicy nie mieli podstaw, by w obietnice nie wierzy.

  Zmiana nastpia na spotkaniu zarzdu Kompanii Wglowej, ktry przedstawi zaoenia planu techniczno-ekonomicznego Polskiej Grupy Grniczej (ma zastpi Kompani Wglow) na kolejne dwa lata – pisze „Gazeta Wyborcza”. W tworzenie nowej spki zoonej z 11 kopal Kompanii Wglowej maj zaangaowa si pastwowe spki, ktre wo w ni 2 mld z. Okazuje si jednak, e aby plan udao si dopi, musz zgodzi si na ustpstwa pacowe, ktre sign wielu milionw zotych.

  Chodzi prawdopodobnie o zawieszenie wypaty czternastek czy zmniejszenie liczby pracownikw, ktrzy dostaj barbrki - dodatkowe pensje dla ponad 34 tys. pracownikw – czny koszt 226 mln z rocznie. Ale na razie o szczegach planu ani zwizkowcy, ani zarzd nie chc na razie rozmawia.

  Wedug informacji dziennika, to jednak nie wszystko. Zwizkowcy usyszeli, e PGG moe powsta bez cicia grniczych wynagrodze, ale „nie w takim ksztacie, jak zakadano z udziaem wszystkich 11 kopal”. Nowa spka skadaaby si najprawdopodobniej tylko z siedmiu najlepszych. Cztery najsabsze zakady nie weszyby w jej skad, a to zapewne oznaczaoby ich likwidacj.

  Jak argumentuj decyzje przedstawiciele Kompanii? Jak pisze „Wyborcza”, to konieczne, ze wzgldu na to, e „powstanie nowej spki znacznie si opnia, a w tym czasie jeszcze bardziej spady ceny wgla”.

  rdo: Gazeta Wyborcza
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 16. #16
  04.02.2016r.

  Szef sieci Lewiatan o podatku handlowym: Zabjstwo polskiego handlu

  Nowy podatek od sprzeday bdzie zabjstwem polskiego handlu - alarmuj przedstawiciele Polskiej Izby Handlu, ktra zrzesza wacicieli 30 tysicy maych i rednich polskich sklepw. Ten podatek mia uderza w zagraniczne sieci, a nasza polska tego nie przetrwa - mwi szef sieci Lewiatan, pod ktrej mark dziaa 3 tysice sklepw.

  00050OJEDOBIOXL5-C431.jpg

  /Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM


  Konstrukcja nowego podatku od sprzeday bardzo mocno uderza w sieci maych polskich sklepw, dziaajcych na zasadzie franczyzy.

  Polega to na tym, e kto zakada wasny sklep i wchodzi do sieci. Bierze znane logo, dostaje moliwo wsplnej promocji i taszych zakupw hurtowych.

  Ustawa o nowym podatku zakada, e wszystkie takie sklepy bd traktowane jak jedna wielka sie. Pac wic wsplnie najwysz stawk podatku. Jako sie.

  Nasz podatek, jaki mielibymy w skali roku odprowadzi, wynosiby ok. 100 mln z., podczas gdy nasz roczny zysk jest ok. miliona zotych. To jest zagada, zabjstwo polskiego handlu, zabjstwo maych i rednich przedsibiorstw - mwi prezes sieci Lewiatan Wojciech Kruszewski.

  eby unikn tego podatku, mae sklepy musiaby wyj z sieci i dziaa samodzielnie - bez znanej marki i promocji.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 17. #17
  08.02.2016r.

  Staniszkis le o PiS? Wielbicielka "talentu przywdczego" Jarosawa Polsk Zbaw Kaczyskiego odchorowaa "ostatnie pocignicia" pislamistw? Zeusie! Czyby nadchodzio wielkie przebudzenie?  Staniszkis upokorzona przez Kaczyskiego. "Odchorowaam to"

  staniszkis.jpg
  Prof. Staniszkis nie zostawia suchej nitki na PiS! Foto: Darek Iwaski newspix.pl

  Znana z sympatii do PiS prof. Jadwiga Staniszkis nie zostawia suchej nitki na Jarosawie Kaczyskim i jego ekipie. Obrywa si nawet… prezydentowi! – Andrzej Duda kompromituje si nie tylko jako prezydent, ale i jako prawnik – owiadczya znana socjolog w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”.

  Pani profesor uwaa, e ludzie z najbliszego otoczenia prezesa PiS nie wytrzymuj psychicznie, a partii grozi rozam. – Nie bd chcieli dawa twarzy do dziaa na granicy prawa. Moim zdaniem cz posw PiS ju si wstydzi. Podczas najbardziej spornych gosowa w sprawie Trybunau Konstytucyjnego nie podnosili rk, tylko przyciskali guziki. eby nie byo wida, jak gosuj – twierdzi Jadwiga Staniszkis. – A skoro ten wstyd pojawia si ju u gwnych aktorw sceny politycznej, to jak si czuj eksperci zasiadajcy w drugim rzdzie? – pyta.

  Staniszkis zapewnia, e ludzie Kaczyskiego czuj upokorzenie. - Sama czuj si upokorzona tym, e drugim czowiekiem w pastwie, marszakiem Sejmu jest Marek Kuchciski - mwi profesor i nazywa po chwili Kuchciskiego „czowiekiem dyspozycyjnym” i „pionkiem infantylnej dyktatury”.

  Pani profesor nie ma te litoci dla prezydenta RP. – Andrzej Duda zacz fatalnie swoje urzdowanie i jego pozycja cigle si pogarsza. Kompromituje si nie tylko jako prezydent, ale i jako prawnik (…) Ulega PiS-owi, a na dodatek nie potrafi wyjania swoich poczyna – oznajmia Jadwiga Staniszkis. – Nie wykluczam, e si zbuntuje, ale czy odbuduje swj autorytet, to trudno powiedzie. Raczej wtpi – dorzuca.

  Bez komentarza nie pozostaj te posunicia partii dotyczce zmian w Trybunale Konstytucyjnym czy mediach. – Jarosaw Kaczyski ma jaki uraz do korporacji prawniczych i dlatego to robi. Problem polega na tym, e PiS gubi swj autorytet, a musi go mie, jeeli chce si przeprowadza trudne reformy – mwi stanowczo Jadwiga Staniszkis. – Pozbawia si ludzi godnoci - najpierw sdziw Trybunau, pniej spoeczestwo, ktremu si paci za niezwracanie uwagi na wydarzenia polityczne. Za chwil zacznie si to samo w mediach – uwaa.

  Na pytanie "Wprost", czy uwiera jej ten polityczny zamt, Staniszkis odpowiedziaa:
  - Ostatnie pocignicia PiS dosownie odchorowaam. Mylaam, e idea rozwoju czy Prawo i Sprawiedliwo, a tymczasem wrciy stare PiS-owskie podziay na pastwo liberalne kontra solidarne.
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

 18. #18
  10.02.2016r.

  "500 z na dziecko"? "Darmowe leki dla seniorw"? Tak polityk PiS tumaczy, e ludzie le zrozumieli przedwyborcze obietnice


  z19321838Q,Szef-Komitetu-Stalego-Rady-Ministrow-Henryk-Kowalc.jpg

  Henryk Kowalczyk, przewodniczcy Staego Komitetu Rady Ministrw, mwi w TOK FM, e ludzie niedokadnie analizowali sowa, ktre paday w kampanii wyborczej.

  Sztandarowe i chwytliwe hasa PiS jak "500 z na dziecko" czy "darmowe leki na seniorw", ktre pojawiay si w kampanii wyborczej, teraz nie s ju tak ostre. Okazuje si, e pienidze bd, ale na drugie i kolejne dziecko, a "darmowe leki dla seniorw" owszem, bd, ale nie paci bdzie si tylko za specyfiki ze specjalnej listy.

  Henryk Kowalczyk, przewodniczcy Staego Komitetu Rady Ministrw, prbowa przekonywa w Poranku Radia TOK FM, e PiS obietic nie skada.

  Przypomnielimy wic wypowied Beaty Szydo z kampanii wyborczej. "Bezpatne leki od 75 roku ycia" - obiecaa.

  Co na to Henryk Kowalczyk? - Ale nie ma sowa WSZYSTKIE - stwierdzi. Jego zdaniem problem polega na tym, e wyborczy niedokadnie analizowali zdania, ktre paday w kampanii wyborczej. - Zdajemy sobie spraw z tego, e powinnimy da (za darmo) wszystkie. Ustawa jest przyjta przez rzd, leki maj by okrelone na licie, charakterystyczne dla wieku senioralnego. W innym przypadku caa rodzina kupowaaby leki na recept babci - mwi minister Kowalczyk.

  W podobny sposb minister Kowalczyk wyjania, dlaczego "500 z na dziecko" nie dotyczy wszystkich dzieci. Chodzi po pierwsze o manipulacj PO, a potem o... postawienie przecinka...
  Ksiek jak i przyjaci powinno by niewiele, ale za to dobre...
  Polacy nie gsi?Bezpieczny InternetGrosz Do GroszaFotoserwerSpeedway

Informacje o wtku

Uytkownicy przegldajcy ten wtek

Aktualnie 1 uytkownik(w) przeglda ten wtek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 goci)

Uprawnienia umieszczania postw

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw
 •